Zalo

Hotline: 0908.150.636 – 0967.409.468

Email: htp@hungthuanphat.vn 104/3 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Trang chủ / GIẤY CÁC LOẠI

GIẤY CÁC LOẠI

Giấy Các Loại

Giấy A4 70 gsm, Double A

Giấy A4 70 gsm, Double A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bìa giấy A3 – 180 gsm ( 30*42cm)

Bìa giấy A3 – 180 gsm ( 30*42cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy calque cuộn 83 gsm (Gate Way)

Giấy calque cuộn 83 gsm (Gate Way)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 2*3 màu (4 màu) SQ6670

Giấy ghi chú 2*3 màu (4 màu) SQ6670

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Decal A4 nhựa màu

Decal A4 nhựa màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ford màu A3-70

Giấy ford màu A3-70

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy vi tính LS 210 x 279mm, 1 liên

Giấy vi tính LS 210 x 279mm, 1 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn 2 liên 75mm ( đk 5cm)

Giấy cuộn 2 liên 75mm ( đk 5cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy Bìa, Giấy Than, Giấy In Ảnh, Giấy Calque

Bìa giấy A3 – 180 gsm ( 30*42cm)

Bìa giấy A3 – 180 gsm ( 30*42cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy calque cuộn 83 gsm (Gate Way)

Giấy calque cuộn 83 gsm (Gate Way)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy carbon Horse (Chính hãng)

Giấy carbon Horse (Chính hãng)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy carbon viết tay, G Star (Loại I)

Giấy carbon viết tay, G Star (Loại I)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bìa giấy A3 – 180 gsm ( 32*48cm)

Bìa giấy A3 – 180 gsm ( 32*48cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bìa giấy A4-160 (4 màu) Pgrand

Bìa giấy A4-160 (4 màu) Pgrand

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bìa giấy A4-180 (4 màu) 180gsm

Bìa giấy A4-180 (4 màu) 180gsm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bìa giấy A4 -180 (4 màu) PTL

Bìa giấy A4 -180 (4 màu) PTL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bìa giấy A4 -180 (4 màu) Ten Plus

Bìa giấy A4 -180 (4 màu) Ten Plus

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy calque A4-53 gsm (Gate Way)

Giấy calque A4-53 gsm (Gate Way)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy calque A4-83 gsm (Gate Way)

Giấy calque A4-83 gsm (Gate Way)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy calque A4-90 gsm (Gate Way)

Giấy calque A4-90 gsm (Gate Way)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy calque A4-112 gsm (Gate Way)

Giấy calque A4-112 gsm (Gate Way)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy carbon viết tay, G Star ( Loại II)

Giấy carbon viết tay, G Star ( Loại II)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy carbon viết tay, Kokusai

Giấy carbon viết tay, Kokusai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy in ảnh Glossy A4-230 1 mặt ( 20 tờ) Epson

Giấy in ảnh Glossy A4-230 1 mặt ( 20 tờ) Epson

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy in ảnh Glossy A4-230 1 mặt ( 50 tờ) Epson

Giấy in ảnh Glossy A4-230 1 mặt ( 50 tờ) Epson

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy in ảnh Glossy A4-230 2 mặt ( 20 tờ) Epson

Giấy in ảnh Glossy A4-230 2 mặt ( 20 tờ) Epson

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy in ảnh Glossy A4-230 2 mặt ( 50 tờ) Epson

Giấy in ảnh Glossy A4-230 2 mặt ( 50 tờ) Epson

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy in màu Epson A3 ( 100 tờ)

Giấy in màu Epson A3 ( 100 tờ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy in màu Epson A4 ( 100 tờ)

Giấy in màu Epson A4 ( 100 tờ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy In Nhiệt, In Bill

Giấy cuộn 2 liên 75mm ( đk 5cm)

Giấy cuộn 2 liên 75mm ( đk 5cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn 2 liên 75mm ( đk 7cm)

Giấy cuộn 2 liên 75mm ( đk 7cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn 57mm ( đk 4cm)

Giấy cuộn 57mm ( đk 4cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn 75mm ( đk 4cm)

Giấy cuộn 75mm ( đk 4cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn 80mm ( đk 4cm)

Giấy cuộn 80mm ( đk 4cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn 80mm ( đk 5cm)

Giấy cuộn 80mm ( đk 5cm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy Ford Màu

Giấy ford màu A3-70

Giấy ford màu A3-70

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ford màu A3-80

Giấy ford màu A3-80

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ford màu A4-80

Giấy ford màu A4-80

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ford màu đặc biệt A3-80 Pgrand

Giấy ford màu đặc biệt A3-80 Pgrand

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ford màu đặc biệt A4-80 Pgrand

Giấy ford màu đặc biệt A4-80 Pgrand

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy Decal, Giấy Nhãn, Giấy Carbon

Decal A4 nhựa màu

Decal A4 nhựa màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Decal cuộn màu size 1.2m

Decal cuộn màu size 1.2m

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Decal cuộn trong size 60cm

Decal cuộn trong size 60cm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy decal A4 da bò

Giấy decal A4 da bò

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy decal A4 đế vàng

Giấy decal A4 đế vàng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy decal A4 đế xanh

Giấy decal A4 đế xanh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy decal A4 màu dạ quang

Giấy decal A4 màu dạ quang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhãn Tomy hộp ( 125-149)

Nhãn Tomy hộp ( 125-149)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhãn Tomy ( Size 99-124)

Nhãn Tomy ( Size 99-124)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy In Liên Tục

Giấy vi tính LS 210 x 279mm, 1 liên

Giấy vi tính LS 210 x 279mm, 1 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy vi tính LS 240 x 279mm, 1 liên

Giấy vi tính LS 240 x 279mm, 1 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy vi tính LS 380 x 279mm, 1 liên

Giấy vi tính LS 380 x 279mm, 1 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy vi tính LS 240 x 279mm, 234 liên

Giấy vi tính LS 240 x 279mm, 234 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy vi tính LS 380 x 279mm, 234 liên

Giấy vi tính LS 380 x 279mm, 234 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy vi tính LS 210 x 279mm, 234 liên

Giấy vi tính LS 210 x 279mm, 234 liên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy In Văn Phòng & Giấy Cuộn

Giấy A4 70 gsm, Double A

Giấy A4 70 gsm, Double A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A1 80gsm

Giấy A1 80gsm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm, IK Plus

Giấy A4 80 gsm, IK Plus

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A1 80gsm

Giấy A1 80gsm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A3 – 70 Double A

Giấy A3 – 70 Double A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A3 – 70 gsm, Excel

Giấy A3 – 70 gsm, Excel

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A3 – 70 Ik Plus

Giấy A3 – 70 Ik Plus

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A3 80 Double A

Giấy A3 80 Double A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A3 80 gsm, Excel

Giấy A3 80 gsm, Excel

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A3 80 Ik Plus

Giấy A3 80 Ik Plus

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm, IK70 Plus

Giấy A4 70 gsm, IK70 Plus

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm, IK Copy

Giấy A4 70 gsm, IK Copy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm,Paper One

Giấy A4 70 gsm,Paper One

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm, Clever UP

Giấy A4 70 gsm, Clever UP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm, Excel

Giấy A4 70 gsm, Excel

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm, Idear

Giấy A4 70 gsm, Idear

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 70 gsm,Natural

Giấy A4 70 gsm,Natural

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm, Double A

Giấy A4 80 gsm, Double A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm, Excel

Giấy A4 80 gsm, Excel

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm, Idear

Giấy A4 80 gsm, Idear

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm,IK Copy

Giấy A4 80 gsm,IK Copy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm, IK Natural

Giấy A4 80 gsm, IK Natural

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy A4 80 gsm, Paper One

Giấy A4 80 gsm, Paper One

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy Bãi Bằng A4 60 gsm

Giấy Bãi Bằng A4 60 gsm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn A0 lớn ( lõi lớn – lõi nhỏ)

Giấy cuộn A0 lớn ( lõi lớn – lõi nhỏ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn A0 trung

Giấy cuộn A0 trung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy cuộn A1 lớn ( lõi lớn – lõi nhỏ)

Giấy cuộn A1 lớn ( lõi lớn – lõi nhỏ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giay-cuon-A1-nho-600x600

Giay-cuon-A1-nho-600x600

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy Ghi Chú

Giấy ghi chú 2*3 màu (4 màu) SQ6670

Giấy ghi chú 2*3 màu (4 màu) SQ6670

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 2*3 (3 màu) UNC

Giấy ghi chú 2*3 (3 màu) UNC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3*3 (4 màu) UNC dạ quang

Giấy ghi chú 3*3 (4 màu) UNC dạ quang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3*3 (4 màu) UNC

Giấy ghi chú 3*3 (4 màu) UNC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3″x3″ Pronoti

Giấy ghi chú 3″x3″ Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3″x3″ UNC

Giấy ghi chú 3″x3″ UNC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3″x4″ UNC

Giấy ghi chú 3″x4″ UNC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3″x5″ Pronoti

Giấy ghi chú 3″x5″ Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3″x5″UNC

Giấy ghi chú 3″x5″UNC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 1,5″ x 2″ Pronoti

Giấy ghi chú 1,5″ x 2″ Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 1,5″ x 2″ Ageless

Giấy ghi chú 1,5″ x 2″ Ageless

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 2″x3″ UNC

Giấy ghi chú 2″x3″ UNC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 2*3 (3 màu) Pronoti

Giấy ghi chú 2*3 (3 màu) Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 2″x3″ Pronoti

Giấy ghi chú 2″x3″ Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 3*3 màu stick

Giấy ghi chú 3*3 màu stick

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 4*6″ Ageless

Giấy ghi chú 4*6″ Ageless

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy ghi chú 4*6 ” Beautone

Giấy ghi chú 4*6 ” Beautone

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy note 5 màu giấy Pronoti

Giấy note 5 màu giấy Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy note mũi tên 5 màu nhựa Pronoti

Giấy note mũi tên 5 màu nhựa Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy note mũi tên 5 màu nhựa TTH

Giấy note mũi tên 5 màu nhựa TTH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy note Please Sign Pronoti

Giấy note Please Sign Pronoti

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giấy note Sign here 3M

Giấy note Sign here 3M

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN PHÁT

Địa chỉ: 104/3 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0908150636

Email: htp@hungthuanphat.vn

Hotline 1

Hotline 1

0908150636

Zalo icon Email icon

Hotline 2

Hotline 2

0967409468

Zalo icon Email icon

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN PHÁT

Công Ty TNHH TM DV Hùng Thuận Phát chuyên cung cấp các loại văn phòng phẩm, giấy photocopy, giấy in, thiết bị văn phòng ...Văn Phòng Phẩm Hùng Thuận Phát cam kết sẽ là người bạn đáng tin cậy luôn mang đến sự hài lòng và an tâm vượt trên sự mong đợi của Quý Khách!

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

Giấy Các Loại Giấy Bìa, Giấy Than, Giấy In Ảnh, Giấy Calque Giấy Decal, Giấy Nhãn, Giấy Carbon Giấy Ford Màu Giấy Ghi Chú Giấy In Liên Tục Giấy In Nhiệt, In Bill Giấy In Văn Phòng & Giấy Cuộn Bút Các Loại Bút Bi, Bút Kim Bút Chì, Bút Sáp Bút Lông Bảng Lông Dầu Bút Dạ Quang Bút Xóa, Bút Khác Dụng Cụ Học Sinh Bảng Học Sinh Gôm Chì Keo Khô, Hồ Nước Màu Nước Phấn, Bút Sáp Màu Thước Sổ Các Loại Sổ Lò Xo Sổ Name Card - Sổ Lịch - Lịch Ban Sổ Tay Văn Phòng File Hồ Sơ Bìa Các Loại Bìa Kiếng, Nhựa Ép Bìa Phân Trang File Hồ Sơ Nhiều Lá Kệ Rổ - Kệ Mica- Hộp Đựng Bút Máy Tính Các Loại Máy Tính Để Bàn Casio Bàn Cắt Giấy Bảng Flip Chart Máy Đóng Lò Xo - Lò Xo Nhựa, Kẽm Máy Ép Nhựa Máy Hủy Giấy Nhu Yếu Phẩm Văn Phòng Dụng Cụ Vệ Sinh Giấy Vệ Sinh, Giấy Lau Tay Nước Tẩy Rửa Ru Băng - Mực In Mực in thương hiệu Ribbon In Kim Ribbon In Nhãn Bảng Mica - Bảng Từ Tính Bao Thẻ, Dây Đeo, Nhựa Ép Băng Keo, Đồ Cắt Băng Keo Bấm Kim - Bấm Lỗ - Kim Bấm - Kim Kẹp Bao Thư - Bao Bì Dao, Kéo , Lưỡi Dao Bàn Cắt Đĩa CD, USB, Hộp Đựng Đĩa Mẫu Biểu Pin Các Loại Tampon, Dấu Shiny, Mực Dấu Thức Uống Văn Phòng Sản Phẩm Khác Đồng hồ Treo Tường Bàn Phím - Chuột Vi Tính Dây Nịt - Bóp Da Dụng Cụ Y Tế Điện Thoại Bàn Panasonic Đồ Gia Dụng Khăn Lông Các Lọai Khung Hình Ổ Cắm Điện Lioa Ổ Khóa, Móc Khóa, Kềm, Búa.. Khác

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN PHÁT

Địa chỉ: 104/3 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0908150636

Email: htp@hungthuanphat.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN PHÁT
Địa chỉ: 104/3 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THUẬN PHÁT. Designed by Trang vàng Việt Nam.