Thước nhựa đo độ Win nhỏ

Đơn vị: Cái

0908.150.636