Thước nhựa đo độ Win lớn

Đơn vị: Cái

0908.150.636