Phân trang nhựa 1-12 tờ LĐ

Đơn vị: Xấp

0908.150.636