Ổ cắm diện Lioa 3 chấu 6 lỗ, 3m 6D32n

Đơn vị: Cái

0908.150.636