Ổ cắm diện Lioa 3 chấu 6 lổ, 5m 6D52n

Đơn vị: Cái

0908.150.636