Ổ cắm diện Lioa 3 chấu 4 lổ, 3m 4D32n

Đơn vị: Cái

0908.150.636