Ổ cắm diện Lioa 3 chấu 3 lổ, 5m 3D52n

Đơn vị: Cái

0908.150.636