Ổ cắm diện Lioa 3 chấu 3 lổ, 3m 3D32n

Đơn vị: Cái

0908.150.636