Giấy ghi chú 3*3 (4 màu) UNC dạ quang

Đơn vị: xấp

0908.150.636