Giấy ghi chú 2*3 màu (4 màu) SQ6670

Đơn vị: xấp

0908.150.636