Giấy ghi chú 2*3 (3 màu) UNC

Đơn vị: Xấp

0908.150.636