Giấy A4 70 gsm, IK70 Plus

Đơn vị: ram

0908.150.636