Bao thư trắng, 27 x 37cm, 100gsm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636