Bao thư trắng, 25 x 35cm, 80 gsm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636