Bao thư trắng, 25 x 35cm, 110 gsm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636