Bao thư trắng, 18 x 25cm, 100gsm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636