Bao thư trắng, 12 x 22cm 80hsm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636