Bao thư trắng 12 x 18cm 80gsm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636