Bao thư kraft 25*35 cột dây

Đơn Vị: Cái

0908.150.636