Bao thư kraft 25*35 cột dây có đáy 5cm

Đơn Vị: Cái

0908.150.636