Bao thẻ Zip đứng, ngang Y107/ Y108

Đơn vị: cái

0908.150.636