Bao thẻ Zip 11×16 (Y407)

Đơn vị: cái

0908.150.636