Bao thẻ simili đứng/ ngang 6x9cm

Đơn vị: cái

0908.150.636