Bao thẻ dẻo đứng 16x12cm

Đơn vị: cái

0908.150.636